Код:
[size=12][font=Century Gothic][b]Фамилия, имя звезды[/b][/font][/size] - [url=ссылка на профиль]имя и фамилия[/url]

МУЖСКИЕ ВНЕШНОСТИ————————————————————————————

A, B, C——————————

Cavill, Henry - Henry Barrow

D, E, F——————————

G, H, I——————————

J, K, L——————————

M, N, O——————————

P, Q, R——————————

S, T, U——————————
Strong, Mark - William Barrow

V, W, X——————————
Vogel, Michael - Maurice Deco

Y, Z——————————

ЖЕНСКИЕ ВНЕШНОСТИ————————————————————————————

A, B, C——————————
Bruckner, Agnes - Barbara Zann

D, E, F——————————

G, H, I——————————
Green, Eva - Ida Grey
Hennig, Shelley - Sophia Grey

J, K, L——————————

M, N, O——————————
McGrath, Katie - Morgan Green

P, Q, R——————————
Portman, Natalie - Rose Barrow

S, T, U——————————
Seyfried, Amanda - Саманта Истлейк
Samuels, Skyler - Elizabeth Eastlake

V, W, X——————————

Y, Z——————————